Solmentis

Praktijk voor Psychotherapie   

Eva Verbruggen

Sol Mentis = de zon van het denken

Opleiding en ervaringen

Opleiding 

Na het behalen van mijn diploma ‘master in de psychologie’ in 2001 aan de KULeuven, specialiseerde ik me in de psychoanalytische therapie (2002-2005) door de postacademische vorming te Kortenberg te volgen.
Sindsdien blijf ik geregeld deelnemen aan kortere opleidingen, vormingen, supervisies,
intervisiegroepen om me te blijven verdiepen en ondersteunen als psychodynamisch
psychotherapeut.

Ervaringen

Van 2002 tot 2016 werkte ik te Reval Hasselt (Groep Kohesi): ik stond in voor individuele sessies en groepstherapieën, daarnaast nam ik hier ook heel wat jaren een teamcoördinerende functie op.

Van 2016 tot 2019 ging ik kortdurend en individueel aan de slag met studenten van de UHasselt en de PXL, binnen een studentenproject dat liep op het CGG Hasselt (eveneens Groep Kohesi).

Sinds 2004 ben ik daarnaast werkzaam in de praktijk van psychiater Dr. Marc Hebbrecht.

Sinds 2017 werk ik in mijn privépraktijk te Kortessem.

Sinds februari 2023 werk ik naast mijn privépraktijk ook te Reval Hasselt als klinisch psycholoog.

 • Lid van de Belgische Federatie voor psychologen (BFP) en van de Vlaamse Vereniging voor
  Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT). Leertherapeut en supervisor bij de VVPT.
 • Lid van de psychologenkring PsyZOLim.
 • Erkenningsnummer psychologencommissie 782107682
 • Visumnummer 264725
Eva Verbruggen

De praktijk

Voor wie?

Je kan bij mij terecht voor individuele psychologische begeleiding of psychotherapie.

Ik bied psychologische hulp voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar die worstelen met o.a.

 • depressieve klachten 
 • angstklachten 
 • identiteitsproblemen
 • moeilijkheden bij het aangaan van relaties
 • levensfaseproblematiek
 • verlieservaring
 • vragen rond zingeving
 • laag zelfbeeld
 • psychosomatische klachten

Interesse hebben in het eigen mentaal functioneren is een voorwaarde om, onder mijn begeleiding, uit te
zoeken wat je behoeften zijn en wat doelstellingen van de therapie zouden kunnen zijn.
Ik bied ook supervisie en leertherapie aan voor psychologen/(psychoanalytische) psychotherapeuten.

Een afspraak maken?

Je kan me telefonisch of per mail contacteren, op eigen initiatief of na doorverwijzing door je huisarts
of een andere hulpverlener. Ik tracht je zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek voor te stellen.
Tijdens dit eerste gesprek krijg je ruimte om je verhaal te vertellen en trachten we jouw vraag te
verkennen. Na enkele gesprekken wordt beslist aan welke frequentie we afspreken, afhankelijk van
je problematiek, mogelijkheden en noden. Voor sommige problemen ben je geholpen met slechts
enkele sessies psychotherapie, soms is het zinvol om een langdurig traject op te starten om een
diepgaand proces op gang te brengen waarbij je jezelf beter kan leren kennen en meer vat kan
krijgen op je problemen. 

Het tarief bedraagt 70 euro per sessie van 45 minuten. 

Sommige mutualiteiten voorzien een beperkte tegemoetkoming in de onkosten voor de therapie. Vraag dit zeker na bij uw ziekenfonds.

Er is geen wachtruimte. Gelieve zo stipt mogelijk op je afspraak aanwezig te zijn.

Indien gewenst kan je me eveneens consulteren in de praktijk van Dr. Marc Hebbrecht: Wijkstraat 146, 3700 Tongeren.
De consultaties gaan steeds door te Kortessem, enkel op vrijdagvoormiddag gaan deze door te Tongeren.

Indien je niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak, vraag ik om ten laatste 48 uur op voorhand
te annuleren. Indien je door omstandigheden niet op de afspraak aanwezig kan zijn, zal de
consultatie toch aangerekend worden.

Ik respecteer de regels van de GDPR.

contact

Locatie

Tongersesteenweg 45a

3723 Kortessem

Contact

GSM : 0485 91 89 98

Email : evaverbruggen@solmentis.be

Ondernemingsnummer

0696566995